Vi er et næringslivsdrevet klimainitiativ. Vårt formål er å være en pådriver for at Norge når sine klimamål innen 2030

Siste nytt

Økt CO2-avgift fremmer norsk konkurransekraft

Postet mandag 11. jan. 2021

I klimameldingen som ble lagt frem fredag, ble det klart at CO2-avgiften skal økes fra 590 til 2000 kroner. – Et viktig steg i riktig retning, sier Bjørn Kjærand Haugland.

Les mer

Microsoft Norge melder seg inn i Skift

Postet fredag 18. des. 2020

– En grønn omstilling vil skape internasjonal konkurransekraft, sier administrerende direktør i Microsoft Norge, Kimberly Lein-Mathisen.

Les mer

Norconsult melder seg inn i Skift

Postet fredag 18. des. 2020

– Vi har en stor påvirkningsmulighet til å redusere klimaavtrykk gjennom de rådene vi gir i oppdrag. Bygge- og anleggsnæringen står for omtrent 40 prosent av klimautslippene i Norge, og det er enormt potensial for kutt, sier Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult.

Les mer

NMBU og Skift inngår samarbeidsavtale

Postet fredag 18. des. 2020

– Problemene er komplekse og henger sammen med hverandre. Det gjør også løsningene. Vi vil bidra både til å belyse disse sammenhengene og samtidig utvikle nye næringsveier, sier rektor Sjur Baardsen.

Les mer

Vår visjon

Et lønnsomt næringsliv i vekst med redusert klimaavtrykk

Lær mer om hva vi gjør

Kontakt oss

Bjørn Kjærand Haugland

Administrerende direktør i Skift

+47 976 87 315

Tone Svendsen Endal

Fag- og arrangementansvarlig i Skift

+47 452 04 325

Mathias Juell Johnsen

Kommunikasjons- og politikkansvarlig i Skift

+47 994 25 998

Siv Fagerbekk

Medlems- og partneransvarlig i Skift

+47 951 64 450

Annika Yri

Sekretariatansvarlig i Skift

+47 970 57 793

Jenny Mork Rogdo

Rådgiver i Skift

+47 930 38 580