Vi er et næringslivsdrevet klimainitiativ. Vårt formål er å være en pådriver for at Norge når sine klimamål innen 2030

Siste nytt

Skift gir innspill til Oslo kommune, Klima- og miljødepartementet og Nordisk ministerråd.

Postet mandag 25. nov. 2019

Skal vi nå klimamålene, må næringslivet samarbeide godt både med lokale, nasjonale og internasjonale myndigheter.

Les mer

Fremtiden for norsk næringsliv er sirkulær

Postet torsdag 21. nov. 2019

Tjenester fremfor varer, og design myntet på evigvarende verdi. Når man i fremtiden går ressursmangel og innskjerpede krav til gjenbruk i møte, holder det ikke å tenke på gjenbruk. Man må ha en sirkulær bedriftsmodell.

Les mer

Vår visjon

Et lønnsomt næringsliv i vekst med redusert klimaavtrykk

Lær mer om hva vi gjør

Kontakt oss

Bjørn Kjærand Haugland

Adm. dir. i Skift

+47 976 87 315

Tone Svendsen Endal

Rådgiver i Skift

+47 452 04 325

Mathias Juell Johnsen

Kommunikasjonsrådgiver i Skift

+47 994 25 998