Vi er et næringslivsdrevet klimainitiativ. Vårt formål er å være en pådriver for at Norge når sine klimamål innen 2030

Dette gjør vi

Vi trekker frem bedriftenes arbeid og setter dagsorden

  • Deler kunnskap ved å møte hverandre på toppleder- og strategnivå
  • Er sterkt og uredd tilstede i det offentlige ordskiftet
  • Bidrar aktivt til offentlig-privat samarbeid, gjennom møter, medieutspill og arrangement hvor vi deler våre erfaringer
  • Iverksetter satsinger på felt hvor vi kan utgjøre en forskjell / få til mer sammen
  • Gjennomfører pådriverarbeid på utvalgte områder. Gjennom prosjekter som GreenFleet, Utslippsfri Svalbard og sirkulærøkonomi
  • Har felles kommunikasjonsaktiviteter for en enda sterkere klimastemme i samfunnsdebatten

Hvem er vi?

Skift består av de mest klimaambisiøse selskapene i Norge

  • Vi kan vise til ambisiøse klimamål, en klar klimastrategi og virksomhet som bidrar til grønn verdiskaping og nye arbeidsplasser samt kutter utslipp
  • Vi er engasjerte på toppledernivå
  • Vi stiller ressurser til rådighet for å skape reell effekt
  • Vi leder gjennom eksempel og tør å uttale oss om det

Våre medlemsorganisasjoner

Agder energi Arntzen de Besche Coca Cola European Partners DNV GL EFO Finansnorge Fremtind Posten PWC Ruter Renas Snøhetta Statkraft Storebrand Umoe Veidekke WWF Zero

Vår visjon

Et lønnsomt næringsliv i vekst med redusert klimaavtrykk

Styret

Jens Ulltveit-Moe

Styreleder, Umoe

Bernt Reitan Jenssen

Administrerende direktør, Ruter

Christian Rynning-Tønnesen

Konsernsjef, Statkraft

Odd Arild Grefstad

Konsernsjef, Storebrand

Tone Wille

Konsernsjef, Posten Norge

Sekretariatet

Annika Yri

Sekretariatansvarlig

Jon Evang

Kommunikasjonsansvarlig

Simen Windheim

Kommunikasjonsrådgiver

Tone Svendsen Endal

Rådgiver

Kristine Støleggen

Kommunikasjonsrådgiver

Kontakt oss

Bjørn Kj. Haugland

CEO, Skift

+47 976 87 315

Tone Svendsen Endal

Rådgiver

+47 452 04 325